Τομέας Φιλοσοφίας

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό Σημείωμα

Ι. Η πρώτη δεκαπενταετία (1985-1999)

ΙΙ. Από το 2000 έως σήμερα (ενδεικτικά)

ΙΙΙ. Ακαδημαϊκή αποτίμηση έτους 2008/2009

IV . Απολογισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

V . Η παρούσα σύνθεση του Προσωπικού

α) Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

β) Ομότιμοι καθηγητές

γ) Ειδικοί επιστήμονες

δ) Αμειβόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές

ε) Διοικητικοί υπάλληλοι

στ) Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί

ζ) Επίτιμοι διδάκτορες

η) Εισηγητικές Εκθέσεις εκλογής μελών Δ.Ε.Π., ομοτίμων καθηγητών και επιτίμων διδακτόρων των ετών 2000-2009

VI . Οικονομική κατάσταση

VII . Υποδομή και εξοπλισμός

VIII . Επισημάνσεις ως προς τη σύνθεση του Προσωπικού

ΙΧ. Η διοικητική λειτουργία

Χ. Οι ερευνητικές δυνατότητες

α) Γενικές επισημάνσεις

β) Οι συλλογικές εκδόσεις του Τομέα

γ) Η Δωδώνη , επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Φ.Π.Ψ.

δ) Τα Παραρτήματα της Δωδώνης

ε) Η ιστοσελίδα των μελών Δ.Ε.Π. (βλ. §. XI Χ)

 

XI . Τα Εργαστήρια του Τομέα

α) Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ιστορίας των Κοινωνικών και Πολιτικών Ιδεών

β) Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας

γ) Εργαστήριο Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών

δ) Εργαστήριο Πλωτινικών Ερευνών

ε) Προτάσεις που εκκρεμούν

στ) Βιβλιοθήκη και Μουσείο Μαρίας και Σπύρου Μαλαφούρη

ζ) Δωρεές

η) Από την οικεία αλληλογραφία

ΧΙΙ. Το εκπαιδευτικό έργο

α) Γενικές επισημάνσεις

β) Διατμηματικές συνεργασίες

γ) Πρόγραμμα Σπουδών έτους 2009/2010

ε) Για την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων

στ) Οδηγοί Σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ.

ζ) Προγράμματα Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας ( ERASMUS )

ΧΙΙΙ. Μεταπτυχιακές Σπουδές

α) Γενικές επισημάνσεις

β) Μια άλλη μορφή «απολογισμού»

γ) Πρόγραμμα Σπουδών έτους 2009/2010

δ) Οδηγοί Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας

ε) Από την οικεία αλληλογραφία

XIV . Το ενδιαφέρον μας για τη λειτουργία του Ιδρύματος

α) Γενικές επισημάνσεις

β) Από την οικεία αλληλογραφία

XV . Ερευνητικό/συγγραφικό έργο για το παρόν και το μέλλον του Πανεπιστημίου

α) Γενικές επισημάνσεις

β) Από την οικεία αλληλογραφία

 

XVI . Διδάσκοντες και διδασκόμενοι στην κοινωνία της εποχής μας

α) Γενικές επισημάνσεις

β) Ενδεικτικό υλικό

XVII . Από τον Απολογισμό στον Προγραμματισμό

α) Από την οικεία αλληλογραφία

XVIII . Ειδήσεις

ΧΙΧ. Η ιστοσελίδα των μελών Δ.Ε.Π.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Μια πρώτη απόπειρα σύγκρισης του Τομέα μας με τα ομόλογα Τμήματα ή Τομείς των πρώτων εννέα Πανεπιστημίων από τον κατάλογο των " top 50 universities in the world "

Επισκεψιμότητα

Σήμερα 40

Χτες 16

Αυτή τη βδομάδα 81

Αυτό το μήνα 40

Συνολικά 867442

Η Ευρώπη σου