ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Υ.Δ. ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Π.Ι. αποφάσισε την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών με ωριαία αντιμισθία, για την επικουρία των μελών ΔΕΠ, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων καθώς και υποψηφίων διδακτόρων για την επικουρία των μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο για το έτος 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 208800/Ζ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄4325/12-12-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. δόθηκαν 5 θέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες του Τμήματος καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ., από την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 έως και την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019, τα κάτωθι:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται).
  2. Αντίγραφο Πτυχίου και Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
  3. Βεβαίωση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. ή Βεβαίωση όπου θα φαίνεται ότι είναι Υποψήφιοι Διδάκτορες.
  4. Βεβαίωση όπου θα φαίνεται η βαθμολογία τους στα μαθήματα που εξετάστηκαν για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται το κείμενο: «δεν είμαι ενταγμένος/η σε Προγράμματα με αμοιβές της Επιτροπής Ερευνών, δεν παίρνω Υποτροφία και δεν αμείβομαι από καμιά άλλη πηγή. Σε περίπτωση μεταβολής, όσων δηλώνω στην Υπεύθυνη Δήλωση θα ενημερώσω άμεσα το Τμήμα μου» (επισυνάπτεται).

Επισκεψιμότητα

Σήμερα 6

Χτες 544

Αυτή τη βδομάδα 550

Αυτό το μήνα 14187

Συνολικά 691685