ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, ακολουθώντας αφενός τις οδηγίες της υπ'αριθμ. 115744/Ζ1 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3707-04/9/2020) και αφετέρου τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύματος, αποφάσισε στην υπ'αριθμ.443 Συνέλευσή του της 15ης Σεπτεμβρίου 2020 τα ακόλουθα:
 
1. Η διδασκαλία όλων των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, ανεξαρτήτως τύπου και αριθμού φοιτητών, θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MSTeams έως και την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων μαθημάτων, ήτοι η 26η Οκτωβρίου 2020.
 
2. Ο ακριβής τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 πέραν της 26ης Οκτωβρίου 2020, θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της περιόδου δηλώσεων των μαθημάτων.
 
3. Οι φοιτητές που δεν έχουν εγγραφεί τόσο στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-course όσο και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MS Teams, θα πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα για τη εγγραφή τους. Σχετικές οδηγίες υπάρχουν τόσο στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος όσο και στις γενικές ανακοινώσεις του Τμήματος. Σε ό,τι αφορά ιδιαιτέρως τους πρωτοετείς φοιτητές θα υπάρξει ειδική ενημέρωση και οδηγίες όσον αφορά τόσο τη συμμετοχή στα μαθήματα εξ αποστάσεως όσο και στην Υποδοχή Πρωτοετών που θα πραγματοποιηθεί τόσο με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά.
 
Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Επισκεψιμότητα

Σήμερα 1

Χτες 32

Αυτή τη βδομάδα 201

Αυτό το μήνα 1322

Συνολικά 867320