ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΟ-ΙΚΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιλαχόντες του Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Ι.Κ.Υ. – Ε.Κ.Ο.

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματός μας, οι οποίοι ανήκουν στους επιλαχόντες*του Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από την Παρασκευή 25 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Η προθεσμία είναι καταληκτική και δεν θα υπάρξει καμία παράταση.

Σημειώνονται τα εξής:

Η υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο ή από, νομίμως, εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. 
Είναι δυνατή η αποστολή των δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γραμματεία Τμήματος Φ.Π.Ψ.

Μεταβατικό κτήριο

Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης

Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η υποβολή δεν γίνει από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σε όλα τα υπογεγραμμένα από αυτόν έντυπα. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγράφονται στην αίτηση κάθε υποψηφίου και η υποβολή τους γίνεται με αποκλειστική του ευθύνη και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης του ΙΚΥ. 

Ελλιπή ή μη επικαιροποιημένα δικαιολογητικά επιφέρουν την απόρριψη του συνόλου της υποψηφιότητας.

Διευκρινίζεται ότι από το ΙΚΥ έχουν κληθεί περισσότεροι επιλαχόντες από τις κενές θέσεις. Η τελική κατάταξη των επιλαχόντων υποψηφίων θα γίνει από το ΙΚΥ κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης με βάση τον πίνακα κατάταξης.

                                                                                                        Γραμματεία Τμήματος Φ.Π.Ψ.

* Κατάλογος επιλαχόντων (όπως έχει προσδιοριστεί από το ΙΚΥ)

α/α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1

ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

2

ΓΚΙΟΥΡΟΥ

ΤΡΥΦΩΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3

ΘΕΜΕΛΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΣ

4

ΚΟΥΤΛΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5

ΚΟΥΤΛΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6

ΜΑΝΔΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ

7

ΜΠΑΜΠΑΝΑΣΗ

ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

8

ΜΠΟΜΠΟΛΑ

ΕΛΕΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

9

ΜΠΡΕΣΤΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΗΔΟΝΗΣ

10

ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ

ΖΩΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

11

ΦΕΤΣΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επισκεψιμότητα

Σήμερα 193

Χτες 176

Αυτή τη βδομάδα 2155

Αυτό το μήνα 9149

Συνολικά 515820