ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Ε.Δ.Ψ.Μ.Ε.)

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Ε.Δ.Ψ.Μ.Ε.)»

Διευθυντής: Μποζατζής Νίκος[1], Επίκ. Καθηγητής

Ίδρυση – Αντικείμενο
Το εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Διαπολιτισμικών Ψυχολογικών Μελετών και Εφαρμογών» εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες και ανάγκες κατάρτισης με αντικείμενο τις διαπολιτισμικές ψυχολογικές μελέτες και τη συμβολή τους στην επιστήμη της Ψυχολογίας αλλά και της χάραξης πολιτικών σχετικών με την ειρηνική συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων στην ημεδαπή και στις χώρες όπου ζουν Έλληνες. Αποστολή Το εργαστήριο έχει ως αποστολή τη μελέτη, έρευνα και κατάρτιση σε διαπολιτισμικά θέματα και την εφαρμογή επιστημονικών ευρημάτων στις δι-ομαδικές και ενδο-ομαδικές σχέσεις. Το εργαστήριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές (με προοπτική προσέλκυσης υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής). Συνεργάζεται με ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που έχουν συναφείς στόχους καθώς και με εργαστήρια του οικείου Τμήματος (Διατομεακή συνεργασία). Λειτουργία – Εγκαταστάσεις Το Εργαστήριο λειτουργεί στον χώρο του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, κτίριο Επιστημών της Αγωγής και του Τμήματος Φ.Π.Ψ., στον 2ο όροφο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επισκεψιμότητα

Σήμερα 27

Χτες 21

Αυτή τη βδομάδα 81

Αυτό το μήνα 934

Συνολικά 871117

Η Ευρώπη σου