ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΩΤΙΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΩΤΙΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

  Διευθύντρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Γκόλφω Μαγγίνη

Το Εργαστήριο Πλωτινικών Ερευνών ιδρύθηκε με το υπ' αριθμ. 107 Προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 98/29.4.2003, τεύχος πρώτο) και εντάσσεται στον μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό κύκλο έρευνας του Τομέα Φιλοσοφίας. Το Εργαστήριο ιδρύθηκε ύστερα από πρόταση της καθηγήτριας Γεωργίας Αποστολοπούλου και τις σχετικές αποφάσεις του Τομέα Φιλοσοφίας (συνεδρία 219/16-5-2000), του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (συνεδρία 219/21.6.2000) και της Συγκλήτου (συνεδρία 231/28.11.2001) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το Εργαστήριο αποτελεί εξέλιξη, συνεχίζει και διευρύνει τους στόχους του μεταπτυχιακού ερευνητικού προγράμματος "Νεοπλατωνική Μεταφυσική", το οποίο είχε ιδρυθεί με απόφαση του Τομέα Φιλοσοφίας (συνεδρία 174/7.11.1995). Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, του οποίου την εποπτεία έχει η καθηγήτρια Γεωργία Αποστολοπούλου, δημιουργήθηκε μεταπτυχιακή ομάδα έρευνας της φιλοσοφίας του Πλωτίνου και των επιδράσεών της και εκπονήθηκαν δύο μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, μια διδακτορική διατριβή και μία μονογραφία, ενώ δύο ακόμη διδακτορικές διατριβές ευρίσκονται στο τελικό στάδιο έρευνας.

Το ερευνητικό πρόγραμμα "Νεοπλατωνική Μεταφυσική" επιχορηγήθηκε από το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή για την αγορά βιβλίων και για τη χορήγηση μεταδιδακτορικής υποτροφίας. Τα βιβλία εντάσσονται πλέον στη βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Πλωτινικών Ερευνών.

Οι σκοποί του Εργαστηρίου Πλωτινικών Ερευνών είναι η κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σύμφωνα με το πρόγραμμα του Τομέα Φιλοσοφίας ή και άλλων Τομέων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και γενικά η προώθηση της έρευνας της φιλοσοφίας του Πλωτίνου και των επιδράσεών της. Γι' αυτό προβλέπονται η δημιουργία ειδικής βιβλιοθήκης, η καταγραφή της σχετικής ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, η συνεργασία με ομοειδή ερευνητικά κέντρα, η διοργάνωση ειδικών συνεδρίων και η έκδοση ειδικών δημοσιεύσεων.

Διευθύντρια του Εργαστηρίου Πλωτινικών Ερευνών είναι η καθηγήτρια Γεωργία Αποστολοπούλου σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (συνεδρία 246/11.6.2003).

Επισκεψιμότητα

Σήμερα 3

Χτες 32

Αυτή τη βδομάδα 203

Αυτό το μήνα 1324

Συνολικά 867322

Η Ευρώπη σου